Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

# Փաստաթուղթ Ամսաթիվ
1 Տեղեկատվական հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 30.06.2017թ
2 .. ....