Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

# Փաստաթուղթ Ամսաթիվ
1 Տեղեկատվոթյուն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 30.06.2017թ
2 Տեղեկատվոթյուն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ` 2րդ եռամսյակ 28.09.2017թ
3 Տեղեկատվոթյուն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 3րդ եռամսյակ 30.12․2017թ․
3 Տեղեկատվոթյուն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 4րդ եռամսյակ 30.03․2018թ․