Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

# Փաստաթուղթ Ամսաթիվ
1 Տեղեկատվոթյուն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 30.06.2017թ
2 Տեղեկատվոթյուն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2րդ եռամսյակ 28․09․2017թ․